STOP DE NEGATIVITEIT EN WERK AAN JEZELF

dinsdag 30 januari 2018
Wat is die essentie van dat Goddelijke waar iedereen het de laatste tijd over heeft en steeds meer naar op zoek is?
Waarom voel ik de absolute drang om mij daar te blijven in verdiepen sinds de afgelopen jaren?

Er is iets! We weten en voelen dat allemaal.
We worden geleid en gestuurd, zover is duidelijk. En ja, de natuur is zo krachtig en machtig en toch schijnt alles rond ons heen ondertussen zo normaal te zijn, dat we er het ‘Goddelijke’ niet meer van kunnen inzien. De torenhoge gebouwen, de piramides, de hectaren aangelegde tuinen en parken, de bedrijven die miljoenen winsten kunnen maken, wij die de wereld kunnen rondreizen, de ontdekkingen op andere planeten en de diepste oceanen, de technieken die wereldwijd gebruikt worden voor onderzoek en ten dienste van het geluksgevoel van andere mensen?

Zonder je voordeur te openen, kun je je hart openen voor heel de wereld

Wat is die essentie van dat Goddelijke waar iedereen het de laatste tijd over heeft en steeds meer naar op zoek is?
Waarom voel ik de absolute drang om mij daar te blijven in verdiepen sinds de afgelopen jaren?

Er is iets! We weten en voelen dat allemaal.
We worden geleid en gestuurd, zover is duidelijk. En ja, de natuur is zo krachtig en machtig en toch schijnt alles rond ons heen ondertussen zo normaal te zijn, dat we er het ‘Goddelijke’ niet meer van kunnen inzien. De torenhoge gebouwen, de piramides, de hectaren aangelegde tuinen en parken, de bedrijven die miljoenen winsten kunnen maken, wij die de wereld kunnen rondreizen, de ontdekkingen op andere planeten en de diepste oceanen, de technieken die wereldwijd gebruikt worden voor onderzoek en ten dienste van het geluksgevoel van andere mensen?

Wat is dat allemaal? Het menselijke brein? En hoe wordt dat brein gevoed dan? Allemaal wetenschappelijke en andere verklaringen, maar de negatieve maatschappij groeit. Niets anders dan nieuws over geweld en aanslagen, verkrachtingen, oorlogen, ongevallen, ruzies, staatsissues, … en dan weten we nog maar een fractie van de waarheid. Dus opnieuw … wat is er gaande? Al die middelen, al die oplossingen en toch … het werkt niet. Hoeveel nieuwe producten en diensten komen er dagelijks bij op de markt, met de zogenaamde intentie om de mensheid te helpen? Terwijl er massa’s mensen afzien, ongelukkig lopen, van bepaalde ziektes niet kunnen genezen door een gebrek aan medicatie en ongeloof in de alternatieve oplossingen.
Dus, waarom is dat pure en dus dat Goddelijke (lees: de kracht in jezelf en de kern van al je cellen) niet openlijk bespreekbaar en wordt het niet massaal in- en uitgeademd?

Waarom is er zoveel negativiteit?
Waarom gaan grote bevolkingsgroepen anderen afbreken en waarom gaan andere groeperingen paradigma opdringen, met oogkleppen voor Universele wijsheden en inzichten?
We dragen toch allemaal dat Goddelijke in ons? Die kracht, die essentie en dat weten. We kunnen perfect leven in dat veld en het zo gemakkelijk om het te voelen. Dus is het tastbaar. Niets nieuws.
Waarom in Godsnaam spreken we dat dan niet uit? En als we het uitspreken, waarom zo zweverig en abstract en vol van de beloftes, die niet redelijk en zelf geloofwaardig meer zijn? We leven in 2018!

We durven het gewoon niet omdat we het niet kennen.
We hebben geen tastbare kennis genoeg over deze wetenschap, dit feitelijk bestaan. We kennis te weinig over de kwantumfysica of de epi genetica.
En daarom veranderen we niet. Wat we hebben in onze welvarende maatschappij, volstaat om het leventje in stand te houden dat we leiden. Ik rook, ik ben ongelukkig of voel me alleen, ik wil een activiteit opstarten maar ’t lukt me niet alleen en met anderen samenwerken evenmin, …
En toch, als je de rekening maakt, geven we allemaal centen uit aan persoonlijke ontwikkeling. We reizen, investeren in natuurlijke producten, gaan aan de slag met bio voeding, proeven van alternatieven voor suikers, we geven fortuinen uit aan onze levensstijl en willen altijd maar meer en meer… wat zoeken we denk je dan?
LIEFDE. Kopen, meer willen, anders willen, mooier, beter, hoger en rijker … allemaal zoektochten naar dat éne … de ware liefde. Want als je de ware tegenkomt en ze nodigt je uit om samen in hartje Afrika in een tent te overnachten, … doe je het? Is al dat materiële dan nog van belang? En denk je dat we aantrekken doordat we in overvloed leven? Of komt overvloed naar ons toe wanneer we liefde uitstralen? En trouwens… wat is overvloed? Een rijk leven? Onder andere … haha.
Anderen, die hoop verloren en zelfvertrouwen, gaan extreem en verliezen zich voor het idee of de visie van een guru of valse profeet (zoals het mij ook overkomen is).

Waar gaat dit allemaal naartoe? Waarom al die negativiteit trouwens ook?
Het is toch vrij simpel. Elke stap die je zet, dient er één te zijn in functie van de liefde. Je luistert naar een spreker en verlaat zijn sessie met een negatieve gedachte over zijn persoon en/of de inhoud van zijn voorstelling. Wat denk je dat dit heeft van invloed voor die persoon? Misschien heeft hij de allerbeste bedoeling gehad en ondermijnen we zijn groei, door onze eigen negatieve gedachten. We hebben bovendien niet te kracht om ons gevoel liefdevol te delen met die persoon in kwestie, zien bovendien ook niet dat we negatief denken en investeren in andere wegen, soms heel ver weg van de essentie van de liefde en de helende essentie van wat ons uiteindelijk rechtop houdt.

De essentie van liefde … hetgeen wat voor mij een reden is om mijn bed uit te komen.

Willen mensen verandering? Of gaan we gewoon ons leven onbewaakt verder zetten en al het negatieve in ’t leven verder blijven voeden? Niets doen of er niet willen bij stilstaan, is ook voeding voor het negatieve.

Ik wil werken met mensen die een waar engagement willen aangaan.
Dat wil zeggen dat je in- en uitademt waar je voor staat. Anders kan je niet leven. Enkel inademen (leren of luisteren) volstaat niet.
Maar daarvoor moet je kunnen ontdekken onder welke vorm jij jouw Goddelijkheid (kracht) ervaart en hoe het bij jou gevoed wordt. Hoe jij dus in die verbinding geraakt, hoe je die connectie maakt en ervaart. Maar dan nog… daarmee draag je het nog niet naar buiten. Het leeft nog niet, het groeit nog niet. Je longen willen ook bestraalt worden met die overtuiging en jouw methode. Je ademt iets in maar blaast het ook naar buiten. Het maakt niet uit tot waar het reikt! Laat woorden en daden overeenstemmen met wat je denkt en voelt. Hoe groter je overtuiging, hoe groter het plan zal worden om jouw boodschap naar de mensheid te willen verspreiden. Dit toont aan hoe hard iemand wil veranderen. Iemand die onmiddellijk ‘ja’ zegt tegen ’t leven, een voorstel of een opportuniteit, die wil effectief veranderen. Die wil iets. Net zoals bepaalde mensen een dure auto kopen of een huis bouwen van 500.000 euro. Die beslissing leeft heel diep vanbinnen en mensen hypothekeren zichzelf daarvoor.
Maar bon … negativiteit kan je in geen enkel geval meer toelaten. Het is negatieve tijd. Wat je project ook is. Hoe groot het plan ook is. Hoe zwak je je ook voelt. Hoe eenzaam of alleen je je ook voelt. Dit is zowaar het ergste wat je kan doen. Laat mensen in hun kracht leven. Laat mensen de Goddelijke impact van de liefde in- en uitademen, zodat ze vooruit kunnen in ’t leven. En wanneer je ook maar de minste negatieve houding bij jezelf opmerkt, stop dan meteen met alles wat je doet. Leg alles neer. Laat de wereld stilstaan voor die éne negatieve gedachte. Omdat het niet de bedoeling is. Het klopt niet. Het stroomt niet. Stap uit dat veld van het destructieve, bekijk het in alle oprechtheid en met een kritische blik naar jezelf en verander. Stop met jezelf dingen wijs te maken, te prediken naar anderen toe en zelf niet te VER ANDEREN = ver van anderen!
Maar mijn punt is, wees ook niet Goddelijk naïef. Het gaat er niet om dat je in de waan leeft van je eigen goedheid en er niets mee doet. Verandering is actie. Is herhaling van je overtuigende, liefdevolle intentie. Het is een plan. Hoe grootser, hoe verder het reikt en de exponent tijd zal alles wel in ondenkbare getallen omzetten. Getallen, …? Bedoel je centen? Winsten? Rijk worden? Ja … ook dat bedoel ik. Maar ook in aantallen, … bereikte mensen, die de boodschap zelf ook gaan beginnen uitdragen en waardoor negativiteit de kop zal worden ingedrukt.
Ik sta voor een diep engagement en een focus. Wanneer je wil stoppen met roken, stop dan. Wanneer dit een essentieel probleem is voor jou, dan wil ik mijn tijd investeren om je daarvan af te helpen. Maakt mij niet uit wat daarvoor nodig is in termen van tijd en geld. Maar zonder jouw engagement sta ik nergens. Jij moet willen en er zelf willen in investeren.
Wil iemand beroep doen op mij om te stoppen met roken, dan koppel ik daar een professioneel voorstel aan en krijgt die persoon de vrije keus om er iets mee te doen. Wil hij de prijs niet betalen, geen probleem. Maar uit in geen enkel geval enige negativiteit over het aanbod of de dienst. In geen enkel geval. Want al bij al is de kans dan groot dan men blijft roken, geld blijft investeren in dit gegeven en toch ook nog bijkomend geld zal verteren elders. Allemaal saboterende gedachten en keuzes en uiteindelijk blijft die persoon roken. Iets of iemand zijn boodschap of aanbod kan wel of niet resoneren met jou, maar daar stopt het. Uit geen negativiteit onder welke vorm dan ook. Niet wanneer het over afpersing gaat, niet wanneer je getuige werd van corruptie, bedrog, of wat dan ook. Laat het voor wat het is en breng je eigen waarheid en liefde naar buiten, gegoten in een dienstbaar plan, werk er dagelijks mee, zet het in zijn aspect van tijd en stel niet verder uit. Dit is wat ik noem (en geleerd heb van Prof. De Blot) ‘collectieve bewustwording’. De rest zijn mooie verhaaltjes en veel zittende inzichten, maar het is geen energie en vooruitgang of verandering.
Negativiteit bestrijden … daar ligt jouw verantwoordelijkheid niet. Jouw verantwoordelijkheid ligt in het koesteren, het in- en uitademen en het dankbaar gebruik maken van de LIEFDE, een creatie van het hoogste wat er is. Ouder dan het oudste en wijzer dan de intelligentie of de wijsheid zelf. Het is voor mij ’t Goddelijke, de essentie van alles wat er in ons leeft en daarom benadruk ik het zo sterk. Omdat het minste dat we in return kunnen bieden, uit blijk van dankbaarheid voor alles wat we gratis en voor niets hebben ontvangen in ’t leven, is om te leren onze gedachten onder controle te houden en geen verdere negativiteit meer te verspreiden op onze aardbol, in welke vorm dan ook. Stop daar aub mee. Allemaal, nu meteen. Akkoord?

En als je niet weet hoe je er aan moet beginnen, neem dan contact op, investeer in dit pad en laat elke vorm van obstakels, die je nu in je leven ervaart, met deze intentie oplossen. WEG!
Je hoeft dus niet meteen meer te investeren in een cursus of opleiding, de essentie ligt in het beslissen om elke negatieve gedachte om te buigen en te blokkeren. Jij zelf. Niet ik. Niet de ander. Jij doet het werk.
En wanneer je 1 gedachte hebt omgebogen, dan buig je ze allemaal om op je ééntje en word je de liefde zelf en krijg je succes in je leven, op alle aspecten.
Dit is Universele waarheid, de wet van de liefde, collectief werken aan wat momenteel op ’t springen staat overal rond ons en waar je kijkt. Werk hier aub aan mee.
Op je ééntje lukt het misschien ook wel, maar uiteindelijk komen we allemaal terug samen. En samen staan we veel sterker dan in onze eigen geloofsovertuiging, waar we niet mee naar buiten komen, tenzij bij onze dichtste, vertrouwde vrienden. Dus hooguit 5 mensen.
Verandering, oplossingen = weg met die negatieve gedachten. Consequent.

www.pathwaytosuccess.be

Wenst u op de hoogte te blijven van onze laatste nieuwtjes?

Geef hieronder uw e-mailadres in
Terug naar boven