Healing sessie

Wat is een healing sessie? En wat is Soul Healing sessie?
Waarom zoeken mensen naar alternatieve vormen van genezen of heling?

Wanneer een persoon ziek wordt, dan worden eerst de zielen van het orgaan, het systeem en de cellen ziek. Als je eerst de ziel heelt, dan wordt universeel licht naar de ziel van het orgaan, de ziekte of de situatie (bijvoorbeeld een ongebalanceerde emotie of een dis-harmonieuze relatie) gebracht. Als je de ziel heelt, heel je de essentie van de ziekte of situatie. Je heelt de “baas”, die vervolgens de geest, het lichaam, de materie en de energie zal beïnvloeden. En dit is dus meteen ook de uitleg ivm Soul Healing.

Breng licht terug in de ziel – de baas van geest en lichaam – en je brengt ook licht terug in de geest en het lichaam. Dit is heel eenvoudig doch zeer diepgaand. Heling van de ziel is dé manier om op alle niveaus heling te bewerkstelligen. De kracht van de ziel gebruiken om te helen is zeer transformerend. Je verbinden met de ziel betekent het aanspreken van de zuiverste essentie van de ziekte of situatie die heling nodig heeft. Je verbinden met de kracht van de ziel betekent ook je verbinden met de Bron en de zielenwereld. De mogelijkheden tot transformatie zijn diepgaand en onbegrensd.

Je kan zelfhealing toepassen door gebruik te maken van de Vier Krachttechnieken uit de ‘Soul Mind Body Medicine’ (Ziel Geest Lichaam Geneeskunde).

Healing Sessie geven aan anderen

De procedure voor het geven van een healing sessie aan anderen is hetzelfde als bij zelfhealing. Voor zelfhealing en voor healing geven aan anderen kun je ook de één-minuut-healing (One Minute Healing) toepassen.

Vraag simpelweg een Heilige helende mantra om de aandoening of situatie te helen en chant deze mantra één minuut. Je eigen zielenlied is een mantra. Je kunt je eigen zielenlied één minuut zingen. Je kunt je zielentaal één minuut spreken. Je zielentaal en je zielenlied zijn hele krachtige mantra’s.

Groepshealing

Pas dezelfde benadering toe bij groepsheling. Vraag simpelweg aan de groep om een verzoek voor healing of zegening te doen voor een aantal specifieke aandoeningen of kwesties. De groep kan het verzoek in stilte doen. De Hemel en de Akasha Kronieken zullen het weten. Als je de Zeg-Hallo begroeting uitspreekt voor een groepsheling, pas hem dan een beetje aan: Lieve ziel, geest en lichaam van iedere persoon in deze groep en lieve ziel, geest en lichaam van iedere gezondheidsaandoening en iedere kwestie die genoemd is. Ik hou van je. Jij hebt de kracht jezelf te helen. Doe je best! Dank je. Dan chant je.

Healing op afstand

Voor healing op afstand volg je dezelfde procedure als voor healing sessie aan anderen. Er zijn enkele verschillen, maar het basisproces is min of meer gelijk. Vraag de ziel van de persoon/personen of van de situatie die zich op afstand bevindt/bevinden om vóór je te komen. Als de ziel aanwezig is, bied je de helende zegening aan op dezelfde manier als wanneer de persoon in levenden lijve aanwezig zou zijn. Gebruik de Vier Krachttechnieken. Je kunt je overdracht vragen een passende zegening te geven aan alle personen of situaties die healing nodig hebben. Uit altijd je liefde, dankbaarheid en waardering voor je overdracht. Denk eraan om aan het einde van de helende zegening de ziel van je overdracht terug te roepen naar jouw ziel en sluit dan af met: Hao! Hao! Hao! Dank je. Dank je. Dank je.


Wenst u op de hoogte te blijven van onze laatste nieuwtjes?

Geef hieronder uw e-mailadres in
Terug naar boven